Pijn en kanker

Pijn is één van de meest gevreesde symptomen voor mensen met kanker. Het is van grote invloed op de kwaliteit van leven. Dit platform is gericht op de ondersteuning van medisch professionals en patiënten en naasten die te maken hebben met pijn bij kanker.

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals