Patiënteninformatie

Fabels & Feiten over morfine en andere opioïden.

Takeda helpt u met informatie over pijn bij kanker. De informatie op deze website is bedoeld als toevoeging op de informatie van uw zorgverlener. Uw behandelend arts is verantwoordelijk voor uw behandeling. Stel uw vragen daarom ook altijd aan uw arts.

Het gebruik van een sterkwerkende pijnstiller, zoals morfine kan bij u, uw familie of anderen in uw naaste omgeving een aantal vragen oproepen:

  • Zijn opioïden als pijnstiller zijn verslavend?
  • Zijn opioïden het laatste redmiddel?
  • Mag ik nog wel autorijden als ik morfine gebruik?

Takeda stelt daarom de brochure Fabels & Feiten over morfine en andere opioïden beschikbaar. Hierin vindt u antwoorden op vragen die u misschien heeft over uw behandeling. De meest gehoorde misverstanden en feiten over opioïden, worden hierin behandeld. Download hier de brochure Zorg ervoor dat uw behandelend arts of betrokken verpleegkundigen altijd op de hoogte is van uw vragen of twijfels, ze kunnen u dan helpen met uw vragen. Zo kunt u samen komen tot de meest passende zorg.

Locatie Terug

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals