Patiënteninformatie

Hoe meet je pijn?

Er zijn verschillende manieren waarop pijn kan worden ‘gemeten’.

  • De VAS (visuele schaal): een lijn van 10 centimeter met aan de ene kant ‘geen pijn’ en aan de andere kant ‘ergst denkbare pijn’ waarop de patiënt kan aangeven wat de pijn is
  • De NRS (numerieke schaal): een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn) waarbij de patiënt met een cijfer aangeeft wat de pijn is
  • De VRS (verbale schaal): de patiënt geeft aan wat de pijn is door één van de vier of zes omschrijvingen te kiezen (‘geen, licht, matig, ernstig’ of ‘geen, heel licht, licht, nogal, ernstig, heel ernstig’)

Er bestaat ook een schaal met gezichtjes in plaats van cijfers.

Wong-Baker gezichtjesschaal

Bij een cijfer van 4 of meer wordt meestal een behandeling gestart. Het doel is om de pijn te verminderen tot een 3 of lager.  U kunt ook aangeven of u een bepaald niveau van pijn wel of niet acceptabel vindt.

Naast het niveau van de pijn kan ook gevraagd worden naar de dingen die beïnvloed worden door de pijn zoals slaap, omgaan met andere mensen, stemming en algemene activiteiten.

Locatie Terug

Referenties

  1. Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker; modulaire herziening, publicatie 2016.

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals