Patiënteninformatie

Hoe ontstaat pijn bij kanker?

Inleiding

Pijn is een algemeen voorkomend symptoom bij kanker. Het is één van de meest gevreesde symptomen. Matige tot ernstige pijn komt voor bij ongeveer 39% van de genezen patiënten, bij 55% van de patiënten1 tijdens de behandeling en bij 66% van de patiënten in een gevorderd of laatste stadium van de ziekte.

In de praktijk blijkt dat pijn vaak niet besproken wordt door onvoldoende kennis en aandacht van de arts en door terughoudendheid van de patiënt om pijn te melden (`Ik zal me wel aanstellen…`).2

Oorzaken

Pijn bij kanker kan door verschillende dingen worden veroorzaakt:

  1. de tumor en uitzaaiingen: druk op de huid, spieren of een zenuw of een uitzaaiing in de botten
  2. de behandeling: wondpijn na een operatie, verharding van weefsel of zenuwpijn door bestraling
  3. bijkomende factoren: door ontstekingen, een andere aandoening, stijfheid, verstopping of doorligplekken bij bedlegerigheid2

Daarnaast kunnen emoties als angst, onzekerheid, verdriet en somberheid invloed hebben op de pijn. Deze kunnen leiden tot een zogenaamde vicieuze (zichzelf versterkende) cirkel ³

Chronische pijn en doorbraakpijn

Chronische pijn bij kanker is een groot deel van de dag aanwezig. U kunt hiervoor behandeld worden met een (sterke) pijnstiller. Ondanks deze behandeling kunnen pijnpieken (doorbraakpijn) optreden. Deze pijn wordt in een paar minuten heel hevig en duurt ongeveer een half uur tot een uur (zie ook Wat is doorbraakpijn?).2

 

 

image12

 

 

Locatie Terug

Referenties

  1. Van den Beuken-van Everdingen MH, Hochstenbach LM, et al. Update on prevalence of pain in patients with cancer: systematic review and meta-analysis. J Pain Symptom Manage 2016;Jun; 51: 1070-1090.
  2. Landelijke richtlijn Pijn bij patiënten met kanker, versie 3.0, 2019
  3. kanker.nl

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals