Patiënteninformatie

Hoe ontstaat pijn bij kanker?

Inleiding

Pijn is een algemeen voorkomend symptoom bij kanker. Het is één van de meest gevreesde symptomen. Matige tot ernstige pijn komt voor bij ongeveer 30-40% van de patiënten op het moment van diagnose, bij 40-70% tijdens de behandeling en bij 70-90% in een gevorderd of laatste stadium van de ziekte.

In de praktijk blijkt dat pijn vaak niet besproken wordt door onvoldoende kennis en aandacht van de arts en door terughoudendheid van de patiënt om pijn te melden (`Ik zal me wel aanstellen…`).

Oorzaken

Pijn bij kanker kan door verschillende dingen worden veroorzaakt:

  • groei van de tumor of de uitzaaiingen (metastasen):
  • onderzoek of behandeling, zoals een operatie of chemotherapie
  • andere factoren zoals verstopping (obstipatie), ontsteking of andere ziekten

Chronische pijn en doorbraakpijn

Chronische pijn bij kanker is een groot deel van de dag aanwezig. U kunt hiervoor behandeld worden met een (sterke) pijnstiller. Ondanks deze behandeling kunnen pijnpieken (doorbraakpijn) optreden. Deze pijn wordt in een paar minuten heel hevig en duurt ongeveer een half uur tot een uur (zie ook Wat is doorbraakpijn?).

 

image12

 

 

Locatie Terug

Referenties

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker; modulaire herziening, publicatie 2016.

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals