Patiënteninformatie

Prostaatkanker en Pijn, uitleg en behandeling

Prostaatkanker

Prostaatkanker is een vorm van kanker die in de prostaat begint. Een ander woord voor prostaatkanker is prostaatcarcinoom. Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen. Het aantal diagnoses is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Met name omdat tegenwoordig bij veel mannen een PSA-test wordt gedaan. Prostaatkanker wordt zo eerder opgespoord. ln 2019 werd prostaatkanker vastgesteld bij ruim 13.000 mannen.1

 

Bron: www.kanker.nl/cijfers-over-kanker december 2020

In het begin van de ziekte hebben de meeste mannen geen pijn. Als de onderzoeken en behandelingen toenemen, krijgen de meeste mannen wel te maken met pijn. Deze pijn is vaak tijdelijk en kan meestal goed behandeld worden.

Als prostaatkanker ernstiger wordt en er uitzaaiingen zijn, zijn dat meestal uitzaaiingen naar de buikholte en naar de botten. Pijn kan dan een steeds groter probleem zijn. Afhankelijk van de oorzaak van de pijn kan de pijn continu aanwezig zijn of juist aanvalsgewijs voorkomen. Pijn bij uitzaaiingen kan bijvoorbeeld steeds als een zeurende pijn aanwezig zijn en erger worden bij verandering van lichaamshouding en lichamelijke belasting.

Uitgezaaide prostaatkanker

Wat zijn naast (bot)pijn, andere vaak voorkomende klachten bij uitgezaaide prostaatkanker?

Uitgezaaide prostaatkanker kan ook de volgende klachten geven:

  • Moeilijk kunnen plassen
  • Gewichtsverlies
  • Vermoeidheid
  • Minder zin in eten

Wat voor soort behandelingen zijn er bij uitgezaaide prostaatkanker?

Bij uitgezaaide prostaatkanker zijn er verschillende mogelijkheden om klachten te verminderen. Dit zijn behandelingen zoals: hormonale medicijnen, medicijnen voor zwakke botten, bestraling tegen pijn in de botten, een injectie of infuus met een radioactief middel, operatie tegen plasklachten, chemotherapie, medicijnen voor pijnbestrijding en andere medicijnen zoals corticosteroïden.

Bespreek samen met uw arts uw klachten en de ernst van de klachten en wat uw verwachting is van een behandeling. Alle behandelingen hebben altijd voor- en nadelen. Uw arts kan samen met u bespreken wat uw wensen zijn en of de voordelen van een behandeling voor u groter zijn dan de nadelen.

Wat kan ik doen om de pijn te verminderen?

Zonder medicijnen

Sommige mensen met kanker kunnen baat hebben bij fysiotherapie, hydrotherapie (fysiotherapie in warm water), warmte- of koudetherapie of bijvoorbeeld massage om de pijn te verlichten.

Met medicijnen

Bij pijn kunnen medicijnen zoals paracetamol en een NSAID (bijvoorbeeld ibuprofen, diclofenac, naproxen) ervoor zorgen dat u geen pijn heeft. Na een tijdje zijn deze medicijnen vaak niet meer genoeg om de pijn te verlichten. Dan krijgt u vaak van uw arts een sterkere pijnstiller voorgeschreven, meestal is dat morfine of een morfine-achtige stof, oxycodon (als tablet) of fentanyl (in de vorm van een pleister). Als u naast deze medicijnen nog steeds pijnpieken (doorbraakpijn) ervaart, kan uw arts u daar ook een medicijn voor geven.

Het is een misverstand dat morfine alleen wordt gegeven in het eindstadium van kanker. De veronderstelling dat morfine levensverkortend werkt, is niet juist. Download de brochure Fabels en feiten over morfine en andere opioïden voor meer weetjes over de behandeling met sterke pijnstillers.

Kwaliteit van leven

Als u hoort dat u niet meer beter wordt, is de eerste tijd daarna vaak heel moeilijk. De toekomst is onzeker, u weet niet hoe lang u nog te leven heeft, welke plannen u nog wel en niet kunt uitvoeren en hoe lang u nog fit genoeg blijft om te doen wat u graag wilt doen.

De kwaliteit van leven wordt voor de meeste mannen in deze situatie het belangrijkst. Samen met uw arts bespreekt u de mogelijkheden om de ziekte zoveel mogelijk te remmen en ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk kunt doen wat u graag wilt.

Pijn en kwaliteit van leven

Pijn heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. Door pijn kunt u:

  • Minder goed bewegen.
  • Slecht slapen; vermoeid raken
  • Boos zijn; angstig zijn
  • Minder contact maken met anderen; uw wereld kan steeds kleiner worden.

Het is belangrijk om samen met uw arts een goede pijnbehandeling te vinden die de pijn verlicht en zo min mogelijk bijwerkingen geeft. Daarom is het belangrijk dat u uw arts goed vertelt welke (pijn)klachten u heeft. Dan alleen kan uw arts u het beste helpen. Aan veel pijnklachten kan wat worden gedaan. Nog veel personen met kanker hebben pijn die met medicijnen of met andere behandelingen verlicht kan worden.

Meer informatie

Artikelen op pijnenkanker.nl die interessant zouden kunnen zijn:

Ook op andere website kunt u meer informatie vinden:

Locatie Terug

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals