public term

Sander de Hosson (longarts) over palliatieve zorg in Nederland

Uiteraard streef ik de beste gezondheid van mijn patiënten na, maar als een ziekte de overhand neemt en de laatste fase in zicht komt, besef ik dat die dood geen nederlaag is.

Sander de Hosson (1977) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 2012 longarts in het Wilhelmina Ziekhuis Assen. Hij schreef columns over zijn werk in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant en heeft een veel gelezen blog. In 2017 ontving hij de Global Lung Cancer Coalition Journalism Award voor zijn columns.

Interview met Sander de Hosson

1 Wie is Sander de Hosson?
2 Wat houdt palliatieve zorg in?
3 Meer aandacht voor palliatieve zorg
5 Sander over zijn Ted talk in Groningen
7 ‘Saint-ëmilion grand cru’
4 Sander’s columns en blogs
6 Sander over zijn boek
8 ‘Slotcouplet’ voorgedragen door Sander

Unieke blik op een wereld vol dilemma’s, verdriet, compassie, liefde, écht contact en troost

Geneeskunde, dat is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten. Longarts Sander de Hosson laat zien hoe deze eeuwenoude uitspraak nog altijd geldt. Hij behandelt patiënten met een
ongeneeslijke ziekte, bij wie de laatste levensfase is aangebroken. Samen met een team van zorgverleners streeft hij naar de beste kwaliteit van leven en sterven voor de patiënt. ‘Er zijn voor mij
twee hoofdredenen om dit boek te schrijven. Aan de ene kant wil ik tonen wat er gebeurt als mensen ongeneeslijk ziek worden. Aan de andere kant wil ik laten zien hoe het voor een zorgverlener is om met ongeneeslijk zieke patiënten te maken te krijgen.’

In dit boek vertelt longarts Sander de Hosson openhartig hoe hij denkt, voelt en handelt bij vaak ingewikkelde ziektegeschiedenissen, en hoe hij worstelt met de vraag die veel dokters hebben: waar ligt de grens van geneeskunde? Moet wel alles wat kan?

Meer informatie

 

 

NL/FENN/16/0006(2)a

Locatie Terug

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals