Patiënteninformatie

Soorten pijn

Inleiding

Kanker veroorzaakt niet altijd pijn. Een deel van de kankerpatiënten krijgt op een bepaald moment echter wel te maken met pijn. Dit kan komen door de ziekte zelf, de behandeling of andere factoren. Hoe vaak pijn bij kanker in de verschillende stadia van de ziekte voorkomt en wat de voornaamste oorzaken zijn van pijn bij kanker kunt u lezen in de artikelen Hoe ontstaat pijn bij kanker? en Tumoren en pijn.

Er bestaan verschillende soorten pijn. Zo kan er sprake zijn van acute pijn (bijvoorbeeld door een operatie of een ziekte, deze pijn duurt uren, dagen of weken) of langer durende chronische pijn (pijn die langer dan 3 maanden duurt of pijn die langer duurt dan verwacht na een beschadiging of ziekte). Naast chronische pijn kan ook doorbraakpijn optreden.  Wat is doorbraakpijn?. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen nociceptieve pijn en neuropathische pijn.¹ ²

Nociceptieve pijn

Nociceptieve pijn is pijn die veroorzaakt wordt door beschadiging van weefsel. Deze beschadiging treedt bijvoorbeeld op als gevolg van tumorcellen die doorgroeien in botten (botmetastasen), spieren, pezen of ingewanden. Ook na een operatie kan nociceptieve pijn optreden.

Pijn vanuit de botten, spieren, gewrichten en huid is meestal scherp van aard en goed aan te wijzen.

Wanneer een tumor op een orgaan drukt, ontstaat viscerale pijn. Deze pijnsoort is vaak krampend, wisselend in ernst en moeilijk(er) aan te wijzen omdat deze soms op een andere plaats gevoeld wordt, dan waar deze veroorzaakt wordt.¹²³

Neuropathische pijn

Neuropathische pijn wordt veroorzaakt door een beschadiging van de zenuw zelf. Tumorcellen kunnen doorgroeien in zenuwen, het ruggenmerg of de hersenen waardoor de zenuwen anders gaan functioneren. Hierdoor kan zowel een ongevoeligheid als een overgevoeligheid voor aanraking, druk of pijn ontstaan. Ook kunnen spontane pijn of tintelingen optreden. Neuropathische pijn is vaak een spontane brandende pijn met of zonder scherpe elektrische of schietende pijnscheuten. ¹³

De meeste patiënten met kanker hebben nociceptieve pijn of een combinatie van weefselbeschadiging en neuropathische pijn. ¹²

Voor een goede pijndiagnose is het soort pijn van belang. Probeert u uw pijn daarom goed te omschrijven bij uw arts.

 

 

Locatie Terug

Referenties

  1. Landelijke richtlijn Pijn bij patiënten met kanker, versie 3.0, 2019
  2. www.kanker.nl
  3. Brochure Pijn bij kanker, KWF Kankerbestrijding, 2019

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals