Patiënteninformatie

Tumoren en pijn

Kanker veroorzaakt niet altijd pijn. Een deel van de kankerpatiënten krijgt op een bepaald moment echter wel te maken met pijn. Dit is afhankelijk van de fase van de ziekte en de kankersoort. Pijn kan worden veroorzaakt door de tumor of uitzaaiing, de behandeling of bijkomende factoren en beïnvloed worden door emoties.2

Hoe vaak komt pijn bij kanker voor?

Hoe vaak komt pijn bij kanker voor?

Het optreden van pijn is van veel factoren afhankelijk. Onder andere van de fase van de ziekte en het soort kanker.  ²

Uit onderzoek blijkt dat pijn voorkomt bij:

  • ruim een derde (39%) van de genezen patiënten1
  • meer dan de helft (55%) van de patiënten die nog behandelingen ondergaan tegen de tumor
  • twee derde (66%) van de patiënten in een gevorderd of laatste stadium van de ziekte.2

Ook het soort kanker en eventuele uitzaaiingen zijn van invloed. Zo zullen botmetastasen vaak pijn geven.3

Wat veroorzaakt bij kanker nu exact de pijn?

Pijn bij kanker kan worden veroorzaakt door:

  1. de tumor en uitzaaiingen: druk op de huid, spieren of een zenuw of een uitzaaiing in de botten
  2. de behandeling: wondpijn na een operatie, verharding van weefsel of zenuwpijn door bestraling
  3. bijkomende factoren: door ontstekingen, een andere aandoening, stijfheid, verstopping of doorligplekken bij bedlegerigheid2

Daarnaast kunnen emoties als angst, onzekerheid, verdriet en somberheid invloed hebben op de pijn. Deze kunnen leiden tot een zogenaamde vicieuze (zichzelf versterkende) cirkel4

 

 

Locatie Terug

Referenties

  1. Van den Beuken-van Everdingen MH, Hochstenbach LM, et al. Update on prevalence of pain in patients with cancer: systematic review and meta-analysis. J Pain Symptom Manage 2016;Jun; 51: 1070-1090.
  2. Landelijke richtlijn Pijn bij patiënten met kanker, versie 3.0, 2019
  3. www.pijn.nl/locatie-van-pijnsymptomen/algemene-pijnsyndromen/oncologische-pijn
  4. www.kanker.nl

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals