Patiënteninformatie

Tumoren en pijn

Kanker veroorzaakt niet altijd pijn. Een deel van de kankerpatiënten krijgt op een bepaald moment echter wel te maken met pijn. Dit is afhankelijk van de fase van de ziekte en de kankersoort. Pijn kan worden veroorzaakt door de tumor of uitzaaiing, de behandeling of bijkomende factoren en beïnvloed worden door emoties. ¹’ ²

Hoe vaak komt pijn bij kanker voor?

Het optreden van pijn is van veel factoren afhankelijk. Onder andere van de fase van de ziekte en het soort kanker. ¹’ ²

Uit nieuw onderzoek blijkt dat pijn voorkomt bij:

  • ruim een derde (39%) van de genezen patiënten 
  • meer dan de helft (55%) van de patiënten die nog behandelingen ondergaan tegen de tumor
  • meer dan twee derde (69%) van de patiënten in de palliatieve of terminale fase ²

Ook het soort kanker is van invloed; zo komt pijn bij kanker van de alvleesklier (pancreas) en slokdarm (oesofagus) veel voor (meer dan 80%) en ook bij kanker in de longen, maag, prostaat, borst, baarmoederhals (cervix) en eierstok (ovarium) (70-80%). Bij kanker in mondkeelholte (orofarynx), dikke darm (colon), hersenen, nier en blaas is dit 60 tot 70% en bij lymfeklierkanker en leukemie wordt het voorkomen van pijn geschat op 50-60%.¹

Wat veroorzaakt bij kanker nu exact de pijn?

Pijn bij kanker kan worden veroorzaakt door:

  • de tumor en uitzaaiingen: druk op de huid, spieren of een zenuw of een uitzaaiing in de botten
  • de behandeling: wondpijn na een operatie, verharding van weefsel of zenuwpijn door bestraling 
  • bijkomende factoren: door ontstekingen, een andere aandoening, stijfheid, verstopping of doorligplekken bij bedlegerigheid
  • emoties: angst, onzekerheid, verdriet en somberheid kunnen invloed hebben op de pijn en kunnen leiden tot een zogenaamde vicieuze (zichzelf versterkende) cirkel ³ 

 

 

Locatie Terug

Referenties

  1. 1www.pallialine.nl Richtlijn Pijn in de palliatieve fase, juli 2010.
  2. Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker; modulaire herziening, publicatie 2016.
  3. www.kanker.nl

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals