Patiënteninformatie

Wat is pijn eigenlijk?

Wat is pijn?

De officiële definitie van pijn is:

… een onaangename ervaring die in verband wordt gebracht met weefselbeschadiging.¹

Een betere definitie van pijn is:

Pijn is wat ik zeg dat het is en is aanwezig wanneer ik zeg dat het aanwezig is.²

Dit onderstreept ook het persoonlijke karakter van pijn. Ondanks dat pijn van persoon tot persoon verschilt, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van vragenlijsten of schalen om het niveau van pijn of het effect van een behandeling te ‘meten’. (Zie ook Hoe meet je pijn?)

Locatie Terug

Referenties

  1. IASP (International Association for the Study of Pain)
  2. McCaffery, M., Beebe, A., 1989. Pain : clinical manual for nursing practice. C.V. Mosby, St. Louis

 

Bent u een medisch professional?

Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling.

Meer informatie voor professionals