Medisch Professionals

Er gaat nog veel mis  in de behandeling van pijn bij kanker. Ondanks toegenomen aandacht voor de diagnose en behandeling komt pijn nog steeds veel voor bij patiënten met kanker. Actuele kennis, tijdige diagnostiek, een breed gedragen behandelbeleid en heldere communicatie zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij optimale pijnbehandeling voor kankerpatiënten. Deze website reikt u handvatten aan ter ondersteuning van de begeleiding van oncologische patiënten. De interactieve Kieswijzer op basis van de richtlijn Pijn bij kanker geeft u hands on informatie over chronische pijn, opioïdrotatie en helpt met de behandelopties bij doorbraakpijn. Of volg een geaccrediteerde e-learning over de richtlijn Pijn bij kanker.

 

Artikelen

De Kieswijzer

Raadpleeg deze interactieve Beslisboom en wordt snel wegwijs in de behandeling van pijn bij kanker op basis van de conceptrichtlijn