AlgemeenInformatie voor behandelaar

Fabels & feiten over morfine en andere opioïden

De behandeling van pijn bij kanker is complex. Het informeren van de patiënt is hierbij een belangrijk onderdeel en kan u als behandelaar veel extra tijd en inspanning kosten. Een van de barrières die patiënten ervaren bij het starten van de pijnbehandeling wordt ingegeven door misvattingen over opioïden en de bijwerkingen ervan.

Veel mensen hebben een vooringenomen beeld over morfine-achtige pijnstillers (zoals bijvoorbeeld het naderende einde, verslaving, autorijden en bijwerkingen). Dit kan een goede behandeling in de weg staan en impact hebben op therapietrouw, maar ook voorkomen dat patiënten open over hun pijnbeleving praten. U kunt hier de pdf van de brochure downloaden. Deze herziene uitgave uit 2019 is geschreven door de heer E. Delhaas, anesthesioloog / pijnspecialist en mevrouw W. H. Oldenmenger, verpleegkundig onderzoeker. De folder is bedoeld voor patiënten, nadat ze met hun behandelend arts over morfine of andere opioïden hebben gesproken. Deze brochure helpt u om hen daarover snel en verantwoord te informeren. Handig voor patiënten, naasten en verzorgers om nog eens rustig na te lezen.

Locatie Terug