BehandelingInformatie voor behandelaar

Hoe moet je opioïdrotatie toepassen?

In het geval van onvoldoende effect en/of onacceptabele bijwerkingen bij de behandeling met een opioïd kan opioïdrotatie toegepast worden. In de multidisciplinaire richtlijn Pijn bij kanker is de conversiefactor oraal morfine : oraal oxycodon gewijzigd (van 2 : 1 naar 1,5 : 1).¹

Maak bij opioïdrotatie gebruik van de volgende conversiefactoren om de equianalgetische (equipotente of equivalente) dosering van het andere opioïd te berekenen.¹

oraal morfine : oraal oxycodon1,5 : 1
oraal morfine : oraal hydromorfon5 : 1
oraal morfine : transdermaal fentanyl100 : 1
oraal morfine : transdermaal buprenorfine75 : 1
oraal morfine : oraal methadonvariabel tussen 5 : 1 en 10 : 1
oraal oxycodon : oraal hydromorfon4 : 1
oraal morfine : oraal tapentadol1 : 2,5

60 mg oraal morfine/dag komt dan overeen met:

  • 25 ug/uur transdermaal fentanyl;
  • 33 ug/uur transdermaal buprenorfine;
  • 40 mg oxycodon/24 uur p.o.;
  • 12 mg hydromorfon/24 uur p.o.;
  • 6-12 mg methadon/24 uur p.o.;
  • 150 mg tapentadol /24 uur p.o. ¹

Of download de geüpdatete Opioïden Omreken App voor op uw tablet of smart phone.

Download voor iOS, of download voor Android.

Locatie Terug

Referenties

  1. Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker; modulaire herziening, publicatie 2016