Hoe moet je opioïdrotatie toepassen?

In het geval van onvoldoende effect en/of onacceptabele bijwerkingen bij de behandeling met een opioïd kan opioïdrotatie toegepast worden. In de multidisciplinaire richtlijn Pijn bij kanker is de conversiefactor oraal morfine : oraal oxycodon gewijzigd (van 2 : 1 naar 1,5 : 1).¹

Maak bij opioïdrotatie gebruik van de volgende conversiefactoren om de equianalgetische (equipotente of equivalente) dosering van het andere opioïd te berekenen.¹

oraal morfine : oraal oxycodon 1,5 : 1
oraal morfine : oraal hydromorfon 5 : 1
oraal morfine : transdermaal fentanyl 100 : 1
oraal morfine : transdermaal buprenorfine 75 : 1
oraal morfine : oraal methadon variabel tussen 5 : 1 en 10 : 1
oraal oxycodon : oraal hydromorfon 4 : 1
oraal morfine : oraal tapentadol 1 : 2,5

60 mg oraal morfine/dag komt dan overeen met:

  • 25 ug/uur transdermaal fentanyl;
  • 33 ug/uur transdermaal buprenorfine;
  • 40 mg oxycodon/24 uur p.o.;
  • 12 mg hydromorfon/24 uur p.o.;
  • 6-12 mg methadon/24 uur p.o.;
  • 150 mg tapentadol /24 uur p.o. ¹

Of download de geüpdatete Opioïden Omreken App voor op uw tablet of smart phone.

Download voor iOS, of download voor Android.

 

1.Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Pijn bij Patiënten met Kanker; modulaire herziening, publicatie 2016

Locatie Terug