E-learning ‘Doorbraakpijn bij kanker’

E-nursing biedt de volgende e-learning aan: ‘Doorbraakpijn bij kanker’: De behandeling van doorbraakpijn bij kanker met opioïden. Klik hier om de module te openen

Voor wie

Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen met denk- en werkniveau van 4 of 5. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundig specialisten, physician assistants, anesthesiemedewerkers, APS verpleegkundigen, pijnconsulenten, verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.
Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere disciplines.

Inhoud

Pijn bij kanker is een veel voorkomend symptoom. Het is één van de meest gevreesde symptomen en vormt binnen de zorg voor deze patiënten nog steeds een substantieel probleem. Het belang van pijn als een symptoom van kanker mag dan ook niet worden onderschat. Het is belangrijk om pijn adequaat te behandelen, om zo de kwaliteit van leven van mensen die aan pijn lijden te behouden of te verhogen. In deze E-learning wordt uitgebreid stilgestaan bij de farmacologische behandeling van doorbraakpijn bij kanker.

Kosten

Het deelnemen aan deze cursus is GRATIS. De cursus is samen met Takeda Nederland bv ontwikkeld.

Accreditatie en goedkeuring

De cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN met 3 punten.

Werkwijze

Je kunt in je eigen tempo de cursus online doornemen. Afhankelijk van je voorkennis kan de cursus binnen enkele uren doorlopen worden. Aan het eind van de cursus maak je een eindtoets. Als deze toets met een voldoende wordt afgesloten kun je zelf een certificaat opslaan en/of uitprinten vanuit de leeromgeving. De eindtoets kan twee keer gemaakt worden.

Doelen

 • De kennis van verpleegkundigen over (doorbraak)pijn bij kanker vergroten.
 • Verpleegkundigen in staat stellen doorbraakpijn bij kanker te signaleren en te beoordelen.
 • Succesvolle behandeling van doorbraakpijn bij kanker bevorderen met inachtneming van:
  • Adequate behandeling van de achtergrondpijn.
  • Het profiel van de doorbraakpijn.
  • Het werkingsprofiel van de medicatie.
  • De voorkeur van de patiënt en eventuele symptomen die de behandeling kunnen beïnvloeden.
Locatie Terug