E-learning: Richtlijn en behandeling van patiënten met pijn bij kanker

Voor wie:

Deze e-learning kan worden gevolgd door huisartsen, verpleegkundig specialisten, internisten/oncologen en apothekers.

Klik hier om te e-learning op te starten

Inhoud

De herziene versie van de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker’ is eind 2019 verschenen. In deze e-learning worden vijf onderwerpen uit deze richtlijn toegelicht door vier experts, die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de richtlijn:

  1. Multidimensionele benadering van pijn;
  2. Meten van pijn;
  3. Behandeling met opioïden;
  4. Behandeling van doorbraakpijn;
  5. Behandeling van neuropathische pijn.

Elk onderwerp wordt gevolgd door een discussie op video.

Experts

Dhr. dr. A. de Graeff, internist-oncoloog, UMC Utrecht

Mw. dr. W.H. Oldenmenger, verpleegkundig onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam

Mw. drs. M.J. Oortman, huisarts, Kloetinge

Dhr. dr. M.F.M. Wagemans, anesthesioloog, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Accreditatie

Deze e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1), anesthesiologen (NVA), openbaar apothekers (OA) en verpleegkundig specialisten (VSR).

Leerdoelen


Na het volgen van deze e-learning:

  • heeft u inzicht in de dimensies van pijn en op welke wijze u deze moet toepassen in de diagnostiek en behandeling van patiënten met pijn bij kanker;
  • weet u op welke wijze pijn bij kanker kan worden gemeten, hoe vaak er een meting moet plaatsvinden en hoe u de meting gebruikt bij het evalueren van het effect van de behandeling;
  • weet u hoe u sterk werkende opioïden in moet zetten bij de behandeling van patiënten met pijn bij kanker en hoe u de bijwerkingen ervan kunt voorkomen en of behandelen;
  • weet u wat doorbraakpijn is en hoe u doorbraakpijn bij patiënten met kanker moet behandelen;
  • weet u hoe u neuropathische pijn moet behandelen bij patiënten met kanker.

Kosten

Het deelnemen aan deze cursus is gratis. Deze e-learning wordt mogelijk gemaakt door Takeda Nederland bv.

Werkwijze

U kunt in uw eigen tempo de e-learning doornemen, en tussentijds stoppen. De totale duur van de cursus is ongeveer 2 uur. Aan het eind van de cursus maakt u een eindtoets. Als deze toets met een voldoende wordt afgesloten worden de 2 accreditatiepunten automatisch bijgeschreven in GAIA. De eindtoets kan drie keer gemaakt worden.

Locatie Terug